Web Service

Một số link hay về lập trình Web Service trên nền tảng .NET

http://servicefactory.codeplex.com/

Visual Studio 2010 and .NET 4.0 training kit

Test your web site performance using Visual Studio 2010 Web Test- Load Test

Trong bài này, tôi chia xẻ một số đường link để các bạn tham khảo khi sử dụng chức năng kiểm tra tải của web server.


Web Performance Testing with Visual Studio 2010

Visual Studio Performance Testing Quick Reference Guide

Video trình bày “Web Load Testing using Visual Studio 2010”

MSDN Working with Load Test in Visual Studio 2008

Sửa đổi giao diện SharePoint 2010

Một số bài viết hay để các bạn tham khảo cách sửa đổi giao diện web site chạy trên SharePoint 2010

Graphics Design

creating a custom master page in sharepoint 2010

How to Create Custom SharePoint 2010 Page Layouts using SharePoint Designer 2010

Deploying a custom master page in SharePoint 2010

Starter Master Pages for SharePoint 2010

Blog with many tips to customize SharePoint site

Working with SharePoint 2010 Foundation Master Pages

Hướng dẫn viết Blog bằng Word 2010

  1. Tạo một văn bản mới
  2. Menu File > Save & Send. Chọn Publish as Blog Post. Đăng nhập tài khoản blog WordPress hay Live của bạn

  3. Viết Blog rồi sau đó ấn nút Publish.

  4. Chờ một chút bài viết của bạn trên Word sẽ được xuất lên Blog của bạn. Trong khi chờ Word 2010 có thể hiển thị thông báo sau