Tạo vùng để chèn web part

Như chúng ta đã biết. MasterPage được dung để định khuôn dạng (template) cho các trang ASP.net trong SharePoint.

Thẻ <WebPartPages:WebPartZone runat=”server”> không được phép chèn trực tiếp trong MasterPage. Do đó chúng ta phải làm như sau:

 1. Tạo vùng lưu nội dung <asp:ContentPlaceHolder> trong MasterPage. Nhớ phải có Id xác định và duy nhất.

  <asp:ContentPlaceHolder Id=”PlaceHolderBanner” runat=”server”></asp:ContentPlaceHolder>

 2. Ở ASP.net page, thêm khai báo
  <%@ Register Tagprefix=”SharePoint” Namespace=”Microsoft.SharePoint.WebControls” Assembly=”Microsoft.SharePoint, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c” %>
  <%@ Register Tagprefix=”Utilities” Namespace=”Microsoft.SharePoint.Utilities” Assembly=”Microsoft.SharePoint, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c” %>
  <%@ Import Namespace=”Microsoft.SharePoint” %> <%@ Assembly Name=”Microsoft.Web.CommandUI, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c” %>
  <%@ Register Tagprefix=”WebPartPages” Namespace=”Microsoft.SharePoint.WebPartPages” Assembly=”Microsoft.SharePoint, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c” %>
 3. Vẫn ở trang đó, thêm tiếp

  <asp:Content ContentPlaceHolderId=”PlaceHolderBanner” runat=”server”>

  <WebPartPages:WebPartZone runat=”server” Title=”loc:FullPage” ID=”FullPage” FrameType=”TitleBarOnly”></WebPartPages:WebPartZone>
  </asp:Content>


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: