Hướng dẫn viết Blog bằng Word 2010

  1. Tạo một văn bản mới
  2. Menu File > Save & Send. Chọn Publish as Blog Post. Đăng nhập tài khoản blog WordPress hay Live của bạn

  3. Viết Blog rồi sau đó ấn nút Publish.

  4. Chờ một chút bài viết của bạn trên Word sẽ được xuất lên Blog của bạn. Trong khi chờ Word 2010 có thể hiển thị thông báo sau